Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

5613 0a88 390
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer
8674 593b 390
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viainsanedreamer insanedreamer

June 08 2018

5509 cff6 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
5450 74a3 390
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viainsanedreamer insanedreamer
(...) pycha ma dwa końce. Na jednym jest stawianie się ponad wszystkich, uchodzenie za lepszych, a na drugim jest niska samoocena, mówienie: jestem beznadziejny, najgorszy na świecie, nie uda mi się. To też jest pycha, ten sam kij i wystawianie siebie poza nawias, tylko nie jako najlepsi, ale jako najgorsi. Różne emocje, ale ten sam mechanizm. Zszokowało mnie to. Myślałam, że jestem skromna, nieśmiała, nie wychylam się, ale wyszło na to, że wypełnia mnie pycha.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viainsanedreamer insanedreamer

June 06 2018

5508 b010 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viainsanedreamer insanedreamer

June 05 2018

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viainsanedreamer insanedreamer

May 26 2018

6549 ce5a 390
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer

May 25 2018

5506 bf8c 390
Reposted fromcontigo contigo viagrzej grzej
5000 4f0c 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viagrzej grzej

May 17 2018

7631 8afb 390

May 14 2018

Przez ostatni rok bardzo wydoroślałam, już wiem, że nie ma w życiu miejsca na użalanie się nad sobą. Trzeba być twardym, nie dać się zmanipulować, i nie być niczyim tłem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagrzej grzej

May 03 2018

8301 8b98 390
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viagrzej grzej

April 20 2018

6511 3c3c 390
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy viagrzej grzej
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
2307 67cc 390
Reposted frommerkaba merkaba viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl