Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

5453 eb3c 390
Reposted fromundertow undertow viainsanedreamer insanedreamer

April 11 2018

Mówisz, że przeceniamy emocje, ale to nieprawda. Emocje to jedyne, co mamy.
— "Młodość", Paolo Sorrentino (2015)
Reposted from1923 1923 viagrzej grzej
4927 70e4 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viathisisntreality thisisntreality

March 28 2018

Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viathisisntreality thisisntreality
Są dwa etapy znajomości: tworzenie historii i wspomnienia. Kiedy kogoś długo nie widzisz, możecie tylko wspominać to, co było dawniej. Nie macie już wspólnej historii, a rzeczy do opowiadania jest tyle, że na pytanie: Co nowego? Możesz odpowiedzieć tylko: Nic nowego.
— Piotr C. (z książki Pokolenie Ikea)
Reposted frompanikea panikea viacoconutmousse coconutmousse
7760 8f92 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł
If your heart is broken, make art with the pieces.
— shane koyczan
Reposted fromflorentte florentte viagrzej grzej
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted fromcorvax corvax viagrzej grzej
Po prostu nie rób sobie nadziei, bo potem będzie ci przykro.
— Pierwsza miłość
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoconutmousse coconutmousse

March 26 2018

2263 5d90 390
Reposted fromIrritum Irritum viagrzej grzej
6556 38c6 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagrzej grzej
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
4258 8c58 390
5348 3795 390
Reposted fromPoranny Poranny viainsanedreamer insanedreamer
8315 e58c 390
Reposted fromnoone97 noone97 viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl