Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

7284 bffb 390
Reposted fromheartaddicted heartaddicted viagrzej grzej
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viagrzej grzej
6892 6416 390
Reposted fromdusix dusix viagrzej grzej
8214 5256 390
0801 1c12 390
Reposted fromdeszcz deszcz viainsanedreamer insanedreamer
9224 3bf2 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainsanedreamer insanedreamer

July 09 2015

7495 afb1 390
Reposted fromsarazation sarazation viainsanedreamer insanedreamer
5957 6130 390
Reposted fromtutaj tutaj viainsanedreamer insanedreamer

July 07 2015

July 04 2015

1306 3674 390

July 03 2015

-A jak nie wyjdzie? -To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania.
— Kamila Rowińska
3200 b275 390
take out the stories they've put into your mind
Reposted frommrrru mrrru viasunlovers sunlovers

June 30 2015

Dekalog prostoty:

1. Przyjmuj życie takie, jakie jest, bez prób wyjaśniania, analizowania, rozkładania wszystkiego na czynniki pierwsze.

2. Pamiętaj, że mniej znaczy więcej, zwłaszcza jeśli to mniej jest najwyższej jakości.

3. Zamiast wzbogacać swoje życie w przedmioty, wzbogacaj swoje ciało w zmysłowe doświadczenia, serce w uczucia, a umysł w wiedzę.

4. Kupuj tylko to, co niezbędne, a to co zbędne oddawaj, sprzedawaj lub wyrzucaj.

5. Prostota uwalnia, wzbogaca i pozwala stworzyć miejsce dla spraw najważniejszych, zatem uprość swoje życie.

6. Nie pozwól aby przeszłość zawładnęła przyszłością, ani nie sprawiła, że przegapisz możliwości jakie ofiarowuje ci teraźniejszość.

7. Jedz mało i dobrze, wysypiaj się, ćwicz, medytuj, nie przestawaj się uczyć, spotykaj się z ludźmi, decyduj o swoim życiu i odnajduj w każdym dniu tyle radości, ile tylko możesz.

8. Nie krytykuj. Zamiast zajmować się cudzymi wadami, zajmij się swoimi.

9. Doskonal sztukę życia w samotności i doceniaj chwile spędzane w odosobnieniu.

10. Milcz. Wzbudzisz w ten sposób o wiele więcej szacunku
— Sztuka minimalizmu w codziennym życiu wg Dominique Loreau

June 27 2015

6593 9716 390
Reposted fromolakocie olakocie viainsanedreamer insanedreamer
2246 0540 390

pitangga:

untitled by JONIWUQ on Flickr.

Reposted fromkattrina kattrina viainsanedreamer insanedreamer
5447 39cd 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie
5442 9818 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl